Psynteger — Psynteger

Welkom op de website van Praktijk Psynteger

Op deze site maken we duidelijk hoe en voor wat voor soort vragen en problemen de Praktijk Psynteger werkt.

 

Praktijk Psynteger is gevestigd:

Van der Valk Boumanweg 178 A [2e etage]

2352 JD LEIDERDORP

 

 

 

 

 

 

Update januari 2017

Kinderen, jeugdigen èn volwassenen

In januari 2007 ben ik de Praktijk Psynteger gestart, specifiek voor transpersoonlijke psychologische hulpverlening. Mijn doel was: hulpverlening, begeleiding en advies voor kinderen en adolescenten met buitengewone ervaringen. In die hulp worden ook hun opvoeders betrokken.

In de eerste paar jaar bleek, dat ook diverse volwassenen hun weg naar mijn praktijk wisten te vinden voor hun eigen transpersoonlijke of spirituele vragen, problemen of bijzondere ervaringen. Vaak hebben die een oorsprong in of zelfs voor hun kindertijd. Geleidelijk is de Praktijk Psynteger een praktijk geworden voor ‘alle leeftijden’.

In de ruim 20 jaar vóór de start van Praktijk Psynteger werkte ik als klinisch psycholoog, orthopedagoog en Gezondheidszorgpsycholoog in mijn Praktijk voor Speciale Kinderen – en dat doe ik nog steeds . Parallel daaraan werkte ik geruime tijd o.m. aan de Universiteit Leiden, Afd. Orthopedagogiek. Dat laatste doe ik nu niet meer.

Buitengewone ervaringen – transpersoonlijke problematiek

Buitengewone ervaringen, ‘bijzondere gaven’ , opmerkelijke spirituele inzichten, of - bij sommigen - paranormale verschijnselen, brengen vaak allerlei vragen en levensopgaven met zich mee. Opvoeders van kinderen bij wie dit speelt, zitten soms ernstig met de handen in het haar, vooral als hun kind zich heel anders ontwikkelt of gedraagt dan ‘doorsnee kinderen’. Ook de kinderen zelf kunnen het er zwaar mee hebben, dat zij 'dingen zien of horen, zaken aanvoelen',  die anderen niet merken. Hun gedrag is lang niet altijd lieflijk of schattig.

Volwassenen kunnen al langere tijd met 'buitengewone ervaringen' te maken hebben. Vaak hebben die al vanaf hun kindertijd moeite en leed veroorzaakt. Zij kunnen behoefte hebben hieraan (alsnog) te werken. 

De term ‘transpersoonlijke problematiek’ vormt een aanduiding voor dit soort bijzondere ervaringen.

  • In het Stappenplan komt aan de orde hoe mijn werkwijze bij transpersoonlijke hulpvragen doorgaans is.
  • De financiële aspecten zijn uitgewerkt onder Tarief.
  • Mijn werkwijze en het professionele netwerk van de praktijk is geschetst in de rubriek Professionele support.
  • In de rubriek Contact kunt u meer lezen over mijn achtergronden en hoe u contact kunt maken met Praktijk Psynteger.

 

Vriendelijke groet, 

Dr. Pieter Kousemaker,
Gezondheidszorgpsycholoog NIP / klinisch pedagoog NVO

Praktijk Psynteger in weekblad Margriet en meer lezenswaardig

Visioenen van een ver verleden, een voorspelling die uitkomt, een overleden oma die op bezoek komt in de slaapkamer... Kinderen hebben de gekste verhalen. Of is er soms meer aan de hand en zien ze iets tussen hemel en aarde?

In weekblad Margriet van week 49 beschrijft Jocelyn de Kwant belevingen van ouders, de buitengewone ervaringen van kinderen en jeugdigen en spreekt onder andere met Pieter Kousemaker over zijn zienswijze en ervaringen. Het artikel is hier te lezen.

Dr. Pieter Kousemaker schreef over diverse buitengewone ervaringen en de hulpverlening daarbij:

  • In: PRANA, (2007) Nr. 163 - themanummer  'De Zin en Onzin van Waanzin': 'Ik heb zo wa, wa, wa, waanzinnig gedroomd! Transpersoonlijke ervaringen bij kinderen en jeugdigen'.
  • PRANA (2013) Nr.196 - themanummer 'Spirituele crisis':  'Spirituele crisis bij kinderen en jeugdigen'.

 

 

 

 

 

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer