Praktijk Psynteger — Psynteger

Psynteger

PSYNTEGER is een combinatiewoord, opgebouwd uit psyche en integer.

Psyche heeft een Griekse herkomst. Het woord wordt wel gebruikt voor 'geest', ziel en tegenwoordig vaak vervangen door 'mind'.

Integer heeft veel betekenissen, die aangeven wat ik in deze praktijk nastreef. 
De kern ervan is 'zuiver, rechtschapen en strevend naar heelheid, volledigheid'.
De tweede verwijzing is die naar 'integraal'.

Ik werk vanuit een ‘integrale’ of ‘holistische’ benadering: de mens is immers méér dan zijn brein! 
Ik werk langs meerdere analyselijnen bij de verkenning van en hulp aan de belaste, bezwaarde menselijke ontwikkeling, aan het vastgelopen of beperkt geraakte gedrag en de opvoeding van kinderen... met name als buitengewone ervaringen en opmerkelijke begaafdheden een rol spelen.

Er wordt dus niet alleen gekeken naar een de lastige kant van de ervaringen en bijzondere begaafdheden, maar ook naar de kansen die dit bevat.

Deze benadering streeft naar het (helpen) uitwerken van de levensopgaven en ontwikkelingsmogelijkheden: kansen op het eigen levenspad.
En dat vanuit een combi van reguliere, academische en transpersoonlijke / spirituele psychologie en pedagogiek… (Zie verderop 'Stappenplan').

Het Latijnse woord integer betekent:
gaaf, volledig, ongedeerd
en ongeschonden.
Maar ook - in psychische en morele zin:
nog onbeslist, nog niet uitgemaakt,
en verder:
zonder vooroordelen, onpartijdig, onbedorven en rechtschapen

De samenvoeging PSYNTEGER wil aangeven:

 • Hoewel geen enkel mens gaaf en ongeschonden door alle stadia van het leven komt, is het zinvol om in elke levensfase, maar in het bijzonder bij  kinderen en jeugdigen, te streven naar een integere, een geïntegreerde ontwikkeling, naar evenwicht en harmonie. Een gaaf psychisch en sociaal leven is de moeite waard om na te streven. Psychologische en pedagogische hulp kunnen daarbij nodig zijn.
 • Dat geldt vooral als het gaat om kinderen met ‘buitengewone ervaringen’ en ‘bijzondere gaven’, als die resulteren in problematiek. 
  Zulke kinderen en jeugdigen hebben er vaak moeite mee om ‘ongeschonden’ volwassen te worden en om de verschillende krachten in hun leven te integreren.
  Volwassenen kunnen zware ervaringen hebben, die om bijzondere verheldering vragen, om de weg naar een integer bestaan te (her)vinden. 
 • 'Psynteger' is ook een knipoog naar de integrale psychologie en psychiatrie. Daarin zit immers het woord integer besloten.
  De integrale psychologie en psychiatrie zoeken naar samenhangen tussen lichaam, geest en ziel. Men noemt dit ook wel een holistische kijk.  
 • Wanneer ‘buitengewone ervaringen’ de ontwikkeling en het welzijn belemmeren of verstoren, gaan we (samen) op zoek naar de lichamelijke, de psychische en de omgevingsfactoren die hierin een rol spelen. Maar ook gaan we op zoek naar de ziel, die in de ruimere context van de persoon die dit alles meemaakt, een rol speelt.
  Dit geldt dus in de diagnostiek, maar ook in de aanpak, advisering en begeleiding. 
 • Een integrale psychologische en  - als het gaat om kinderen en jeugdigen - een integrale pedagogische benadering is van groot belang voor dit soort vraagstellingen en hulpvragen.
  Vaak is er sprake van een combinatie van ‘gewonere’ persoonlijke (ontwikkelings- en gedrags-) problemen en transpersoonlijke problematiek.
 • Het gaat erom een positieve zin een wending te geven aan dit jonge (of soms niet meer zo jonge) leven.

Mijn vertaalslag van ´Psy´ en 'Integer'

EEN TRANSPERSOONLIJKE INSTEEK

Het woord Psynteger wil aangeven hoe ik in deze praktijk wil omgaan met de hulpvragen rondom allerlei buitengewone ervaringen: integer en zorgvuldig in het begeleiden van psychische en transpersoonlijke ervaringen.

Transpersoonlijk: dit woord duidt bewustzijnsniveaus aan, die het alledaagse beleven, voelen en denken overstijgen. Daaronder vallen

 • heldere inzichten en aanvoelen vanuit intuïtie, 
 • vormen van heldervoelendheid, helderziendheid, helderhorendheid, e.d.
 • het ervaren van gebeurtenissen op grote afstand in ruimte en tijd (vooraf weten of zien; achteraf herkennen of weten op afstand);
 • stemmen horen, overledenen ontmoeten, engelen ervaren en inzicht in de spirituele betekenis van deze ervaringen.

Ouders van kinderen met vermoedelijk transpersoonlijke problematiek respecteer ik in hun opvoedingsopgaven en levensvisie. Het kan daarbij nodig zijn het perspectief van ouders te verruimen naar wat er actueel aan de oppervlakte of juist ten diepste speelt in het leven van hun kind. 

Ook volwassenen met vragen op dit terrein zijn welkom in de Praktijk Psynteger. Ook daarbij vormen respect en zorgvuldigheid de sleutelwoorden voor het hulpverleningsproces. Zo wordt de (vermoedelijk transpersoonlijke) hulpvraag en de hulpvrager zelf, serieus genomen - ook als uiting van een bijzonder zielsproces.

 

 

Kleinschalig, persoonlijk en betrokken

Praktijk Psynteger is een kleinschalige praktijk voor psychologisch en transpersoonlijk onderzoek, advisering en hulpverlening, niet alleen voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor volwassenen, met buitengewone ervaringen en transpersoonlijke problematiek. Praktijk Psynteger is onderdeel van de Maatschap Kousemaker Psychologische Hulpverlening, waaronder ook de Praktijk voor Speciale Kinderen valt.

 • Een ‘werkplaats’ voor maatwerk
  De Praktijk Psynteger is een ‘werkplaats’ voor de hulpverlening bij transpersoonlijke vragen en problemen. Voor sommige hulpvragen moet een eigen, unieke aanpak gezocht worden. Het doel is - voor elke cliënt: maatwerk.
 • Wetenschappelijke aspiraties
  De Praktijk Psynteger streeft naar verdere wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied: verdere theorievorming, onderzoek naar methodiek en effectiviteit.
 • Professionele context
  Mijn eigen opleidingen en ontwikkelingen vormen natuurlijk een eerste uitgangspunt. Echter: Voor te ingewikkelde transpersoonlijke  hulpvragen kan ik raad vragen aan de leden van een “Consultatiegroep” of mijn Transpersoonlijke Intervisiegroep.

  Hoewel ik bij veel hulpvragen zelf actief ben, verwijs ik ook naar anderen als dat een betere optie lijkt te zijn. Voor specifieke transpersoonlijke vragen is een netwerk opgebouwd. Lees hier over op de webpagina Professionele support en zie ook de website van de Vereniging voor Transpersoonlijke Pychiatrie.

 

 

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer