Professionele support — Psynteger

De consultatiegroep

De consultatiegroep van Praktijk Psynteger bestaat uit deskundigen die ik om raad kan vragen bij ingewikkelde problemen, wanneer die over de grenzen gaan van mijn professionele of persoonlijke competentie.

De leden van de groep hebben inzicht in- en ervaring met de aard van de hiervoor geschetste problematiek of kunnen anderszins hun licht laten schijnen over de problemen of aspecten die daarmee samen kunnen hangen. Het gaat om een gevarieerde groep: enkele artsen, een kindertherapeut, een apotheker en een kunstzinnig therapeute.

 

 

Leden van de consultatiegroep

Andries Keizer, kinder- en jeugdpsychiater te Amsterdam en homeopathisch arts Uitdam

Michel Weijerman, kinderarts te Leiderdorp Rijnland Ziekenhuis

Dick Koster en Carla Juffermans, (homeopathische) artsen te Voorhout

Henk Buurma, apotheker te Leiden

Ton Teunissen, arts te Leiden

Marleen Oosterhof-van der Poel, orthopedagoog en GZ-psycholoog (Friesland)


 

 

Behalve met leden van de consultatiegroep, kan ik ook overleggen in de intervisiegroep van de Vereniging van Transpersoonlijke Psychiatrie, waar ik deel van uitmaak.

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer